Press "Enter" to skip to content

Fuzja banków

Aleksandra Biwald 0

WYZWANIE:

Fuzja operacyjna – połączenie dwóch dużych banków i trzeci mniejszy. Wyzwanie dotyczące zintegrowania systemów bankowych. Działalność poszczególnych banków różniła się grupą docelową, jeden bank targetował klientów indywidualnych, drugi biznesowych. Cel – integracja systemów bankowych w taki sposób, aby pracownicy i klienci obu banków mogli w sposób intuicyjny poruszać się po systemach, nie odczuwając dużych zmian.

NASZA ODPOWIEDŹ:

Dostarczyliśmy zespół 15 bardzo wykwalifikowanych Project Managerów, z dużym doświadczeniem w obszarze bankowości – którzy wnieśli know-how i pozwolili dotrzymać założone terminy.

EFEKT:

W ciągu 1 roku i 3 miesięcy wypaliliśmy ok. 1500 roboczogodzin.

Wsparliśmy banki w zakresie następujących projektów:

  • Ujednolicenie systemów CRM w 3 bankach w związku z fuzją,
  • Ocena ryzyka Integracji systemów dwóch banków – w rezultacie został stworzony system wspólnego raportowania ryzyka,
  • Migracja danych – dane klienckie migrowane z obu banków do jednego miejsca. Dane zostały migrowane z 30 systemów do 25.
  • Ujednoliciliśmy procesy obsługi klienta w oddziałach
  • Przygotowaliśmy proces organizacji banku po migracji, ustaliliśmy harmonogram uruchomienia systemów, zarządziliśmy szkoleniami systemowymi i proceduralnymi.

TECHNOLOGIE: PMP/PMI, Prince2, SCRUM, Agile, UML, MS Project HP ALM, HP QC