Press "Enter" to skip to content

Instytucja publiczna

Aleksandra Biwald 0

WYZWANIE:

Z powodu zmian prawnych, na zlecenie administracji publicznej należało przeprowadzić szybką modyfikację systemu obsługującego obywateli realizujących swoje ustawowe uprawnienia. W wyniku braku odpowiednich zasobów główny wykonawca projektu nie był w stanie zrealizować go wykorzystując wyłącznie własnych specjalistów w wymaganym przez prawo terminie.

NASZA ODPOWIEDŹ:

Ze względu na unikalność wytwarzanego oprogramowania oraz ograniczenia czasowe narzucone przez Instytucję przyjęto założenie o wykorzystaniu metodyki SCRUM. Connectis zbudowało zespół wspierający głównego wykonawcę projektu. Zespół Connectis na podstawie dostarczonej dokumentacji analitycznej przygotowywał projekty techniczne, implementował kod, testy automatyczne oraz opracowywał dokumentację techniczną. Tak przygotowywane produkty były dostarczane do odbioru kontroli jakości oraz testów integracyjnych po stronie głównego wykonawcy.

EFEKT:

Połączenie potencjału wiedzy dziedzinowej głównego wykonawcy oraz doświadczenia w organizowaniu i zarządzaniu zespołami wytwórczymi Connectis pozwoliło zrealizować niezbędne modyfikację w zakładanym terminie. Współpraca została doceniona przez głównego wykonawcę i jest kontynuowana.

 

TECHNOLOGIE: Agile/SCRUM