Press "Enter" to skip to content

E-dziennik

Aleksandra Biwald 0

WYZWANIE:

Celem Klienta było stworzenie aplikacji pozwalającej na łatwe pozyskiwanie informacji niezbędnych do prowadzenia placówki oświatowej oraz prezentacji zebranych danych w postaci raportów i statystyk. Dodatkowo aplikacja  posiada funkcjonalność dziennika lekcyjnego, moduły zarządzania szkołą, administrowanie planami zajęć oraz prowadzenie bazy danych osobowych. Nowa usługa przeznaczona jest dla każdego typu placówki oświatowej. Klient nie chciał budować działu wytwarzania oprogramowania w swojej własnej strukturze organizacyjnej ze względu na wysokie koszty oraz brak doświadczenia w prowadzeniu tego typu działalności. Celem było szybkie wejście na rynek nowej usługi.

NASZA ODPOWIEDŹ:

Connectis stworzyło zespół w skład którego wchodzili: analityk, projektanci/programiści, programiści oraz testerzy. Do realizacji przedsięwzięcia wybrano metodykę SCRUM.  Do Klienta dostarczane były kolejne wydania uruchomionego i przetestowanego produktu. W projekcie ze strony Klienta brał udział  Product Owner decydujący o realizowanych wymaganiach oraz ich priorytetach. Po stronie Klienta stworzony został zespół na potrzeby odbiorczych testów akceptacyjnych.

EFEKT:

Efektem prac jest E-dziennik – innowacyjny i kompleksowy system elektroniczny E-Dziennik zapewniający sprawne zarządzanie, dobrą komunikację i organizację szkoły oraz oszczędność czasu i pieniędzy. Jego zdecydowaną przewagą nad pozostałymi rozwiązaniami tego typu na rynku jest fakt, że tworzony jest przy ścisłej współpracy z finalnymi użytkownikami, czyli dyrektorami oraz nauczycielami.

TECHNOLOGIE: Agile, SCRUM, C#, .Net, ASP.Net, Entity,  JavaScript, jQuery, Angular/Aurelia, HTML, CSS, Microsoft SQL Server, GIT, TDD, BDD