Press "Enter" to skip to content

Instytucja publiczna

Aleksandra Biwald 0

WYZWANIE: Z powodu zmian prawnych, na zlecenie administracji publicznej należało przeprowadzić szybką modyfikację systemu obsługującego obywateli realizujących swoje ustawowe uprawnienia. W wyniku braku odpowiednich zasobów główny wykonawca projektu nie był…

Koleje europejskie

Aleksandra Biwald 0

WYZWANIE: Projekt wdrożenia systemu zakupu biletów dla kolei europejskich. Produkt jest aplikacją serwerową współpracującą z jednej strony z urządzeniami (kioski do sprzedaży biletów, bramki itp.), a z drugiej z kilkoma innymi…

Fuzja banków

Aleksandra Biwald 0

WYZWANIE: Fuzja operacyjna – połączenie dwóch dużych banków i trzeci mniejszy. Wyzwanie dotyczące zintegrowania systemów bankowych. Działalność poszczególnych banków różniła się grupą docelową, jeden bank targetował klientów indywidualnych, drugi biznesowych.…

P1

Aleksandra Biwald 0

WYZWANIE: CSIOZ – projekt publiczny podlegający pod Ministra Zdrowia. W cyklu projektu tworzona była „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Zadaniem Connectis było dostarczenie programistów…