Press "Enter" to skip to content

Koleje europejskie

Aleksandra Biwald 0

WYZWANIE:

Projekt wdrożenia systemu zakupu biletów dla kolei europejskich. Produkt jest aplikacją serwerową współpracującą z jednej strony z urządzeniami (kioski do sprzedaży biletów, bramki itp.), a z drugiej z kilkoma innymi systemami dziedzinowymi (własnymi i obcymi). System w całości jest oprogramowany w Javie, lecz posiada cechy systemu legacy: został zbudowany na bazie istniejących wcześniej własnych frameworków producenta rozwiązania i w związku z tym posiadał szereg ograniczeń technologicznych. Nie pracuje w typowych środowiskach uruchomieniowych (serwerach aplikacyjnych), lecz w natywnym środowisku firmy. Zadanie polegało na uzupełnieniu biblioteki API o funkcje niezbędne do użycia w celu zaspokojenia wymagań Klienta w konkretnym wdrożeniu. Wyzwaniem był krótki czas realizacji i bariera polegająca na konieczności poznania niestandardowego środowiska programistycznego.

NASZA ODPOWIEDŹ:

W dwa tygodnie zbudowaliśmy zespół doświadczonych specjalistów z umiejętnościami w zakresie technologii web-owych, znajomością bazy danych Oracle, JavaScript i kompetencjach Analityka/Architekta/Projektanta. Model współpracy polegał na delegowaniu do Connectis całości prac związanych z określonym modułem produktu (projekt, programowanie, testy jednostkowe, dokumentacja techniczna). Testy integracyjne były  prowadzone przez Klienta. Projekty techniczne  były zatwierdzane przed implementacją przez właściciela produktu ze strony Klienta.

EFEKT:

W założonym czasie zespół Connectis dostarczył zlecone przez Klienta nowe funkcjonalności. Efektem naszych prac było:

  • Wdrożenie kilkunastu modułów udostępniających dane na temat połączeń kolejowych, cen, zniżek czy taryf. Moduły ten miały współpracować z kilkoma kanałami frontend’owymi (web, mobile). Komunikacja odbywała się poprzez webservice’y.
  • Wdrożenie dwóch modułów GUI prezentujących dane dotyczące taryf, jako fragment istniejącej, większej aplikacji.

TECHNOLOGIE: Java, SOAP (JAX-WS), REST (JAX-RS jersey), DDD, Oracle (SQL), Hibernate, JavaScript, Maven