Press "Enter" to skip to content

Shipnet

Aleksandra Biwald 0

WYZWANIE:

Shipnet – firma dostarczająca rozwiązania dla firm przewozowych. Sukces firmy opiera się na połączeniu zrozumienia branży transportowej i światowej klasy oprogramowania ERP. Klient zwrócił się do nas z prośbą o stworzenie zespołu realizującego prace związane z utrzymaniem i rozwojem rodziny systemów klasy ERP dedykowanych firmom  obsługującym transport morski.

Wyzwaniem było równoległe prowadzenie prac związanych ze zmianami architektury oraz rozwojem funkcjonalnym niezbędnym dla nowych wdrożeń systemu.

NASZA ODPOWIEDŹ:

Do zespołu zaangażowani zostali pracownicy realizujący następujące role: projektant, programiści, testerzy. Projekt wymagał współpracy z analitykiem zewnętrznym bezpośrednio zaangażowanym w ustalanie wymagań z Klientami końcowymi. Dodatkowo wykonywane były prace migracyjne poszczególnych modułów produktu związane ze zmianą architektury systemu z rozwiązania typu Client-Server na .NET SOA.

EFEKT:

Przyjęty sposób realizacji prac pozwolił zminimalizować ryzyko prowadzenia równolegle prac rozwojowych związanych ze zmianą architektury oraz implementacji wymagań funkcjonalnych niezbędnych dla poszczególnych wdrożeń.

TECHNOLOGIE: Visual Studio/.NET/C#, WEB Forms, DevExpress Library, TextControl, GIT Source Control.